top of page

MMK. Maailma, Me kaikki ry on allekirjoittanut suomalaisten kummilapsijärjestöjen yhteisen eettisen ohjeiston, jonka tarkoituksena on taata toimintaperiaatteet, jotka edistävät lasten perusoikeuksia sekä painottavat lasten henkisen ja fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista kummilapsitoiminnassa.

 

Sitoutuminen kummiuteen tarkoittaa oman, nimetyn lapsen ottamista kummilapseksi ja hänen koulunkäyntinsä kustannuksien hoitamista vähintään peruskoulun ajan. Kummina voi toimia yhdistys, yritys, ryhmä tai yksityiset henkilöt yhdessä tai erikseen. Jokaisella nimetyllä lapsella on oma henkilökohtainen viitenumero.

 

Tukijakummina voit toimia sitoutumatta pitempiaikaiseen kummiuteen ja tukea koulutiliä haluamallasi summalla ja aikataululla. Näin lahjoitetut varat kohdistamme sitä kulloinkin tarvitsevalle lapselle.

 Lapsen koulunkäynnin kustannukset 

20€/kk

 

Maksu sisältää kouluvaatteet, -kengät, -kirjat ja -vihkot sekä lisäksi terveys-, ruoka- ja matkakustannukset + muut tarpeelliset hankinnat

Lapsen koulunkäyntiä seurataan MMK ry:n Gambian paikallisten työntekijöiden toimesta sekä koulussa että kodissa. Yhteydenpito lapsen ja kummin välillä on vapaaehtoista, mutta mahdollista yhdistyksemme kautta. Kirjeposti kulkee varmimmin vapaaehtoistemme kautta, sen voit toimittaa kummitapaamisiin Gambiassa työskenteleville vapaaehtoisille. Tieto kummista kaukaisessa Suomessa kannustaa pientä gambialaista eteenpäin koulutiellä. Jokainen kummi saa tervetulokirjeen, josta selviää käytännön ohjeita kummiuteen ja tilanteen mukaan tietoja lapsen elämästä. 

 

Kaikki kummirahat menevät lyhentämättöminä Gambian lasten koulutuksen tukemiseen!

 Esikoulujen kummitoiminta 


Kummimaksulla katetaan koulun tilojen vuokra- ja vesimaksut sekä koulun henkilökunnan (kaksi opettajaa, keittäjä, päivä- ja yövartija) palkat. Kaikki koululla saavat myös päivittäin lämpimän aterian ja välipaloja. Lasten opetukseen kuuluvat tarvikkeet, kouluvaatteet ja materiaalit ottavat osansa kummimaksuista. Juhlapäivät juhlitaan ja joka vuosi lapset matkaavat henkilökunnan kanssa tilausautolla Atlantin rantaan uimapäivälle. Terveydenhuolto tarvittaessa kustannetaan myös kummimaksuista.

Busumbalan esikoulu

Kummilapseksi voi ottaa esikoululaisemme, jonka koulunkäynti alkaa myöhemmin. Esikoululaisen kuukausittainen tukimaksu on 15€. Esikoulun jälkeen lapsi siirtyy peruskouluun, jolloin maksu muuttuu 20 €/kk. 

Lisätietoa: kummivastaava.mmk(a)gmail.com

Nehemia esikoulu Brufutissa

Voit ryhtyä projektikummiksi Nehemia esikoulun lapsille. Jokainen kummi saa nimikkokummilapsen, jonka rinnalla voi kulkea kolmen vuoden ajan. Halutessaan kummi voi jatkaa kolmen vuoden jälkeen seuraavien esikoululaisten kanssa. Kummimaksu 20e/kk.

bottom of page